Galerie – Obrazy

Příchozí
Rozměr 60 x 80 cm (zarámován)
Obraz inspirován Peruánským artefaktem.
Hodnota 65 000 Kč/ 2.444 €
Drazí lidé a obyvatelé planety Terra,
Přicházím s pradávnou tvůrčí energií erra, která byla přítomna při vzniku této planety. Nyní je ten čas, kdy jste schopni přijmout ji v plném svém rozsahu.
Je to už dávno, kdy jsme zde tvořili a zhmotnovaly vize a jak vy říkáte, Nebe na zemi. Byl to opravdový ráj, kdy se zde protkávaly všemožné civilizace, všemožné druhy včetně mé rasy. Ta pochází z oblasti Galaktického slunce, z oblasti zrození všeho z oblasti zdroje, kam jsme se museli stáhnout a přestat být s vámi v kontaktu. Zhrubli jste a nakaženi reptyliánskou infekcí moci a strachu jste začali chtít víc a víc…ale už ne pro dobro všech, ale pro své vlastní vrtochy a touhy. Mělo to tak být. Měli jste si projít generacemi, kdy jste pocítili bídu, hlad, války, mor, abyste se zase obrátili ke slunci, ke zdroji. Až v těchto chvílích jsme mohli my přijít. Díky artefaktům, kde jsme nejenom my vyobrazeni, jste si nás mohli připomínat, ale právě ta infekce, vám říkala že je to podvrh. Když se k vám přibližovali jiné bytosti, které zde nechávali svá poselství, nevěřili jste a dělali z toho různé konspirace. Už konečně uvěřte!!! My jsme vaši spojenci pro uzdravení infekce celého vašeho lidstva. Bylo potřeba aby se určitá část z vás obrátila ke zdroji, pozvedla hlavu a začala se s námi propojovat. To nás přivolalo a my mohli opět přijít mezi vás. Tato práce je na úrovni energií a vibrací, které můžete ucítit přes svá těla. Vaše doba temnoty se rozzářila.
Je zde už mnoho bytostí, které pracují s dalšími hvězdnými pracovníky. Vy si říkáte pracovníci světla, ale podle nás jste pracovníci zdroje. Skrze vás jde hlas, který je potřeba slyšet, skrze vás jdou činy, které je potřeba vidět.
Vím, že ještě máte mnoho strachů, a to nejenom z toho neznámého, ale především z toho, co jste si již prožili a nebylo to příjemné… Ale co to s vámi udělalo? Jděte dál, mluvte a konejte, ať je váš hlas slyšet co nejdál.
Přicházím s obnovou. A to na všech vašich úrovních. Naučím vás, jak tvořit hmotu, jak čistit vaše prostředí nejen od zamoření, ale také od myšlenek. Najděte si své bratry, své sestry, spojence, kteří mají srdce otevřené, na stejné frekvenci. Díky tomu se frekvence znásobí a může docházet k zázrakům, které jste ještě neviděli, ale víte, že se stát mohou.
Pro každého z vás mám informace, které jsou jen pro vás. Proto, spojte se se mnou a naslouchejte, hlasu, který uslyšíte, který proudí skrze vaše srdce. Protože vaše srdce je branou zdroje.
Z daleka to nejsou všechny informace, s kterými přicházím, ale pro začátek tato slova stačí.
Příchozí Roamo Aktur Erra vyslanec zdrojové energie